Jakost

Politika jakosti V-NASS, a.s. vychází z vize a strategie společnosti, kdy na začátku veškerého snažení je vždy v maximální míře pochopit potřeby a předvídat přání zákazníků. Navazuje na odbornou zdatnost našich pracovníků, díky které můžeme směřovat k vysoké kvalitě produktů. Politika jakosti (PJ) je zajišťována a udržována pomocí cílů jakosti, které jsou přijímány i formou konkrétních úkolů na období kalendářního roku. S PJ jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni. Politika jakosti je jako samostatný dokument vyvěšena na všech odborných úsecích firmy V-NASS, a.s.
Metrologie

Kalibrace měřidel pro vlastní potřebu,tak i pro externí zákazníky zajišťuje naše kontrolní metrologické středisko (KMS) - akreditovaná kalibrační laboratoř (AKL) číslo 2297 a to v oboru délka a rovinný úhel (součástí kalibrace jsou i opravy měřidel u nichž je při kalibraci zjištěna chybná funkce).

Tří souřadnicový měřící stroj, který je pro potřeby externích zákazníků využíván zejména pro měření tvarově složitých dílů a šablon.


 
Česky  |  English

Navigace: V-nass > Profil firmy > Jakost