Etický kodex

  • Udržujeme si vedoucí postavení v našem oboru podnikání s důrazem na kvalitu našich výrobků a plnění dohodnutých termínů
  • Určující hodnotou v naší práci je excelentnost, to znamená, že vždy usilujeme o co nejlepší výsledek
  • Máme pozitivní myšlení - problémy chápeme jako nové výzvy
  • Týmová spolupráce - nejlepších výsledků dosahujeme spoluprací s kolegy a se zákazníky
  • Nasloucháme druhým - základem každé práce jsou dobré mezilidské vztahy, vzájemný respekt k práci druhých a naslouchání jejich potřebám
  • Děláme svoji práci vždy napoprvé správně
  • Dokonalost - dokonalosti dosahujeme stálým invenčním přístupem, neustálým hledáním nových nápadů a myšlenek, učením se a vzájemnou motivací
  • Odpovědnost zaměstnance - každý zaměstnanec má odpovědnost nejen za sebe, ale za celou společnost, kterou reprezentuje svou prací, jednáním a vystupováním
  • Fair play - ve společnosti prosazujeme vždy otevřenou komunikaci, jednáme přímo, čestně, protože úspěch společnosti je i naším úspěchem
  • Držíme dané slovo - vůči kolegům, ostatním zaměstnancům a celé společnosti
 
Česky  |  English

Navigace: V-nass > Profil firmy > Etický kodex