Profil firmy

Jakost

Politika jakosti V-NASS, a.s. vychází z vize a strategie společnosti, kdy na začátku veškerého snažení je vždy v maximální míře pochopit potřeby a předvídat přání zákazníků. Navazuje na odbornou zdatnost...

Etický kodex

Udržujeme si vedoucí postavení v našem oboru podnikání s důrazem na kvalitu našich výrobků a plnění dohodnutých termínůUrčující hodnotou v naší práci je excelentnost, to znamená, že vždy usilujeme o co...

Historie společnosti

1917 Založení firmy pod názvem Malostrojírna pro výrobu důlního zařízení v areálu Strojírny Vítkovického horního a hutního těžířstva. 1945-1950 Výroba pneumatického nářadí a strojů. 1951-1995 Přeměna...

Vize společnosti

Společnost V-NASS, a.s. bude dále usilovat o udržení předního místa mezi nejlepšími firmami v oboru výroby přesných strojních dílů jak v ČR, tak i ve světě. Proto musíme především pochopit potřeby zákazníka...

Strategie společnosti

V-NASS, a.s. musí zůstat spolehlivým obchodním partnerem zaručujícím nejen vysokou kvalitu výroby a plnění dohodnutých termínů dodávek, ale také partnerem poskytujícím odbornou pomoc a dlouhodobou stabilitu...

 
Česky  |  English

Navigace: V-nass > Profil firmy