Nabídka spolupráce pro školy

Kromě stabilizace našich zaměstnanců, je součástí firemní politiky i nábor nových zaměstnanců a jejich zaučovací program, který je připraven speciálně v naší firmě. Bohužel, tady jsme nuceni suplovat nedostatky v systému školství a nedostatečnou propagaci technického vzdělávání, což nutí naší firmu svépomoci budovat vlastní rekvalifikační kurzy.

Z důvodu nedostatku profesních odborníků v technických oborech a s vědomím možné katastrofální situace v budoucím období, naše firma již řadu let úzce spolupracuje s okolními odbornými školami (učilišti, středními a vysokými školami). Během roku probíhají v naší firmě desítky exkursí, odborných stáží a praxí, s cílem podpořit zájem zejména mladých lidí o technické obory.

Naše společnost se aktivně zapojila do rozsáhlého projektu s názvem ForTech, který je iniciativou Agentury pro regionální rozvoj (ARR) a Moravskoslezského kraje, jehož cílem je přilákat mladé lidi ke studiu technických oborů a zvýšit prestiž technických profesí. Bližší informace o tomto projektu získáte na www.povolaniprozivot.cz.

 
Česky  |  English

Navigace: V-nass > Kariéra > Spoluprace pro školy